Danstherapie

Danstherapie werkt! Vaak wordt het gecombineerd met psychotherapie, maar het kan ook zelfstandig worden ingezet. Danstherapie werkt anders dan psychotherapie. Een psychotherapeut gebruikt vooral woorden. In danstherapie draait het, net als in muziektherapie en dramatherapie, vooral om het ervaren. Het doel is hetzelfde: mensen helpen om hun klachten te verminderen en zich beter te gaan voelen.

Danstherapie gaat ervan uit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En dat psychische klachten tot uiting komen in het lichaam en in het bewegen van mensen. Door de behandeling krijgen mensen inzicht in gevoelens, gedrag en denkwijzen die hen in het dagelijks leven belemmeren. Danstherapie helpt ook om nieuwe ervaringen in het lichaam integreren, zodat die ervaring als ‘eigen’ gaat aanvoelen. De dansoefeningen nodigen je bijvoorbeeld uit je comfortzone te stappen en ontspanning tijdens inspanning te ervaren. Die ervaring kun je vervolgens inzetten op het werk of in de gezinssituatie.

Bij welke klachten

Danstherapie heeft bewezen gunstige effecten bij depressie, angsten, verslaving, dissociatie, eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en andere stress-stoornissen.

Voor wie

Danstherapie is geschikt voor volwassenen, kinderen en jongeren. Voor mensen die verbaal en rationeel sterk zijn, maar ook voor mensen die gemakkelijker ervaringen opdoen op een non-verbale manier. Danservaring is niet nodig.

Hoe ik werk

Mijn visie: samen werken we aan het verminderen van je klachten. Waar nodig ondersteun ik in het leren omgaan met je beperkingen en je mogelijkheden. Samen stellen we meetbare, haalbare en praktische doelen, zoals:

  • meer contact krijgen met het eigen lichaam
  • (lichamelijke) grenzen leren voelen
  • eigen ruimte mogen innemen
  • herstellen van een uitputtende en/of traumatische periode
  • denken, voelen en doen op één lijn krijgen.

In de sessies nodig ik jou uit om te bewegen, met of zonder muziek, en we bespreken hoe je dit hebt ervaren. Ik geef oefeningen om de vorm en de intensiteit van de bewegingen te variëren en je lichaam meer of minder ruimte te laten innemen. Ook bied ik bewegingsstimulerende thema’s of materialen aan, met muziek als ondersteuning.  We oefenen bijvoorbeeld met tegenstellingen: langzaam of juist snel bewegen, gespannen of ontspannen, met zachte passen en stampvoetend. Zo leer je je eigen voorkeuren kennen en de gebieden die je graag wilt gaan verkennen.

Als danstherapeut moedig ik de cliënt altijd aan om een klacht of probleem in dans of beweging weer te geven. Maar soms vindt iemand het ervaringsgericht werken spannend of moeilijk. In zulke gevallen gebruik ik gesprekken of woorden om inzicht te bevorderen of te bestendigen. Met mijn achtergrond als psycholoog zorg ik op die manier voor een integrale behandeling.

Meer weten?

Kijk op Over mij voor meer informatie over mijzelf en mijn achtergrond. Wil je weten wat ik concreet voor jou kan betekenen? Klik op Aanbod voor het brede aanbod van IK BEN IK DANS.