Klachtenprocedure

Victoria Murillo de Koning heeft zich te houden aan de beroepscode van therapeuten https://www.vaktherapie.nl de wettelijk geldende geheimhoudingsplicht en is voor bij de klachtenprocedure geregistreerd bij het NIBIG (REGLEMENT-GESCHILLENINSTANTIE-ZORGGESCHIL)

Dans- en bewegingstherapie klachtenprocedure:

Volgens de Wkkgz wet aangesloten bij het NIBIG:  IK BEN IK DANS klachtenprocedure.

In het kort:

  1. Als u een klacht heeft over mij, kunt u het best eerst te proberen daar samen mij hier uit te komen.
  2. Mocht dit niet lukken, dan kunt u (gratis) bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanvragen bij Quasir.
  3. Als ook dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de klacht als een geschil melden aan de Stichting Zorggeschil.  Zorggeschil neemt uw klacht in behandeling en komt tot een voor alle partijen tot een bindende uitspraak.